Website tạo sitemap cho website (Phần 1)

Sitemap.xml mục đích hỗ trợ Spider tìm kiếm các links trên website của bạn.

Cách tạo sitemap cho trang web
Cách tạo sitemap cho trang web

Bước 1: Vào web http://www.xml-sitemaps.com

– Điền domain website của bạn vào: Starting Url (chú ý redirect nhá)

– Chọn thông số Frequensy

– Tại Priority: bạn có 2 lựa chọn là tự động thiết lập hoặc thiết lập bằng tay. (auto cho nó nhanh)

Click: Start

Chờ cho nó chạy song, web đơn gian thì nhanh, mà phức tạp thì hơi lâu đây.

Khi chạy song bạn sẻ nhận được 1 list các file sitemap, nhưng bạn chỉ cần chú ý đến file sau: sitemap.xml

Bước 2: Down file sitemap.xml về máy.

– Sử dụng  một trình soạn thảo mở file sitemap.xml đẻ set thông số Priority cho các url theo ý bạn.

Lưu ý: thông số Priority quy định sự quan trọng của các url đối với website của bạn, nếu Url nào quan trọng nên cho nó cao điểm hơn, cao nhất là 1.0 và thấp nhất 0.1

Bước 3: Upload lên thư mục gốc của web (root web) và verify sitemap .

Tìm kiếm bởi

Post Comment